Services - Palvelut

Nose Work 
Human Scent Tracking - Ihmisen Hajun Jäljitys
Nose Work is an excellent hobby for you and your dog to have fun together. Active smelling and using the nose improves dogs' wellbeing. Scents can be hidden in all types of areas and environments and your dog will learn to find them and show you. Suitable for all dogs and people. Disability is no barrier.​​​

The training generally progresses at your dogs pace and covers:

 • Scent recognition and indication training
 • Inside searches on furniture and objects.
 • Search on boxes
 • Outside searches​.
 • Vehicle searches.

The training is all reward-based. The reward is usually using food, voice marker or clicker sound.

If you choose to join and take part, there are trials organised through Nose Work Finland to test you as a team. The trials are very social events with other dog lovers from other training schools. 


Price: 

Nose Work course - five 30 min sessions €150. Maximum 2 dog teams.Nose Work on erinomainen harrastus, joka antaa sinulle ja koirallesi hauskaa tekemistä yhdessä. Aktiivinen haisteleminen ja nenän käyttäminen parantaa koirien hyvinvointia
. Hajut voidaan piilottaa erilaisiin paikkoihin ja ympäristöihin, joista koirasi oppii löytämään ne ja ilmaisemaan sinulle. Sopii kaikille koirille ja kaikille ihmisille. Vamma ei ole este.

Harjoitukset etenevät koirallesi sopivassa tahdissa ja kattavat seuraavat aiheet:

 • Hajun tunnistus ja ilmaisun harjoitteleminen
 • Sisätilaetsintä huonekkaluista ja muista esineistä
 • Laatikkoetsintä
 • Ulkoetsintä
 • Ajoneuvoetsintä

Koulutus perustuu palkkioon, joka yleensä on ruokaa, äänen tai naksuttimen käyttöä.

Halutessasi voit osallistua Nose Work Finland ry: järjestämiin kokeisiin. Kokeet ovat sosiaalisia tapahtumia koirien ystäville eri koirakouluista.


Hinnat:

Nose Work-kurssi  - viisi puolentunnin koulutusta 150€. Enintään 2 koirakkoa.
All dogs are capable of human tracking which is fun for owner and dog. Hide and seek for all!
During the course you will be introduced to:


 • What your dog is tracking (the scent picture).

 • Factors effecting the scent picture.

 • Track laying in theory and practice.

 • How your dog tracks?

The course will be outside and is suitable for all types of dogs.

Price: 

5 x 1 hour sessions €200, maximum 2 dogs. For private session costs please see One-to-One personlised training.

Kaikki koirat pystyvät jäljittämään ihmisiä hajun perusteella, mikä on hauskaa tekemistä sekä omistajalle että koiralle. Kaikki piilosille!​​


Kurssilla tutustut seuraaviin aiheisiin:

 • Mitä koirasi jäljittää (hajujälki).

 • Hajujälkeen vaikuttavat tekijät.

 • Hajujäljen tekeminen teoriassa ja käytännössä.

 • Kuinka koirasi jäljittää?

Kurssityöskentely tapahtuu ulkona ja sopii kaikille koirille.

Hinta:

5 x 1 tunnin koulutus 200€, enintään 2 koiraa. Yksityistuntien hinnoittelu on sama kuin räätälöityjen yksityiskoulutusten. Behavioural Assessment and        Training - Käytöksen arviointi ja koulutus
​​We will look at your dogs life in fine detail and I will develop  suitable reward-based training to solve unwanted behavioural issues. 

Initial 1 hour consultation and advice €90 plus €0.50/km. Follow up training sessions  at 100 Paw Scent Dogs and surroundings €45 per 30 Minutes. Other locations €65 and 0,50€/km. 

Tutustumme koirasi elämään yksityiskohtaisesti ja kehitän sopivan palkkioon perustuvan koulutuksen käytösongelmien ratkaisemiseksi.

Ensimmäinen tunnin tapaaminen ja neuvot 90€ + 0,50€/km. Seuraavat koulutukset 100 Paw Scent Dogsin tiloissa ja lähiympäristössä 45€ 30 minutia. Muissa koulutuspaikoissa 65€ ja 0,50€/km.

Course Schedule -  Kurssiaikataulu
One-to-One/Group Personalised Training - Räätälöity yksityis-/pienryhmäkoulutus
​​A full range of training available on a one-to-one basis or small group. Includes Nose Work, Obedience, Human Tracking, Scent Work and other areas of dog training you may wish to try.​​​​​​​​

Training at 100 Paw Scent Dogs and surroundings €90 per hour. Other locations incur 0,50€/km.
​​
​Group and same owner additional dog discounts!

Täysivalikoima koulutuksia yksitystunteina tai ryhmäyksitystunteina. Esimerkiksi Nose Work, tottelevaisuus, ihmisen jäljitys, hajutyö tai muu koututus jota haluat kokeilla.

Koulutukset 100 Paw Scent Dogsin tiloissa ja lähiympäristössä 90€ tunti. Muihin koulutuspaikkoihin lisätään 0,50€/km.

Alennuksia ryhmille ja saman omistajan muille koirille.

100 Paw Scent Dogs-verkkokauppa avattu!

Verkkokaupasta voit ostaa hydrolaatteja ja muita tarvikkeita Nose work-harjoitteluun, sekä lahjakortteja kursseille ja koulutuksiin. 


100 Paw Scent Dogs web shop is now open!

Buy hydrolates and other products for Nose Work training and also gift vouchers for courses and trainings.
​​

Kouluttajakoulutus
Train the Trainer
​​
This training is designed for trainers who wish to inrease their knowledge or get fresh ideas in a subject area.

A full range of training available on a one-to-one basis or small group. Includes Nose Work, Human Tracking and Scent Work.

Training at 100 Paw Scent Dogs and surroundings €90 per hour. Other locations incur 0,50€/km.
​​
​Group and same owner additional dog discounts!
​​


Tämä koulutus on suunnattu kouluttajille, jotka haluavat lisätä tietämystään tai saada uusia ideoita.

Täysivalikoima koulutuksia yksitystunteina tai ryhmäyksitystunteina. Esimerkiksi Nose Work, ihmisen jäljitys tai hajutyö.

Koulutukset 100 Paw Scent Dogsin tiloissa ja lähiympäristössä 90€ tunti. Muihin koulutuspaikkoihin lisätään 0,50€/km.

Alennuksia ryhmille ja saman omistajan muille koirille!

​​Klikkaa verkkokauppaan! - Enter web shop!